Lớp 10TIn Học

Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10

Qui tắc đặt tên trong Windown, đó là:

– Tên tệp không quá 255 kí tự,  thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)

Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;

Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: / :*?”<> |

– Ba tên tệp đúng và hai tên tệp sai trong Windown:

Ba tên đúng:

Baitap.xls

hoso.pas

luutru.doc

– Ba tên sợi:

Lopl 1A. (Sai vì kết thúc bằnẹ dấu chấm)

C?Def.gh.MP3 (Sai vì trong  tên chứa kí tự ?)

234*abcd”555 (Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự”)

Tham khảo toàn bộ: Giải Tin học 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button