Công NghệLớp 10

Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10

Bài 49: Bài mở đầu

Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10

Công ti là gì? Có những loại công ti nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10

– Công ti là một doanh nghiệp có ít nhất là 2 thành viên, lợi nhuận và lỗ được chia theo phần vốn góp, tuy nhiên chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phần vốn góp vào công ti.

– Theo luật doanh nghiệp có các loại công ti sau:

    + Công ty trách nhiệm hữu hạn: với số thành viên thấp nhất là 2 người và cao nhất là 50 người, không được quyền phát hành cổ phiếu.

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do 1 tổ chức hay cá nhân làm chủ sở hữu, không được quyền phát hành cổ phiếu.

    + Công ty cổ phần: số thành viên ít nhất là 3, cao nhất không giới hạn, được quyền phát hành cổ phiếu.

    + Công ty hợp danh: có ít nhất 2 thành viên, buộc phải là cá nhân, không được quyền phát hành cổ phiếu.

    + Nhóm công ty: là một tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Nhóm công ty bao gồm các hình thức sau đây:

 . Công ty mẹ – công ty con;

 . Tập đoàn kinh tế;

 . Các hình thức khác.

 Xem toàn bộ Soạn Công nghệ 10: Bài 49. Bài mở đầu

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button