Lớp 12Toán Học

Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Ôn tập chương II

Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12: 

Giải các bất phương trình:

Bạn đang xem: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Lời giải:

Phương pháp giải:

– đưa bất phương trình mũ về dạng cơ bản: 

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

– Giải bất phương trình logarit cơ bản:

 Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; -1)

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

d) Điều kiện: x > 0

Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy phương trình có tập nghiệm Giải Toán 12: Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button