Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86: 

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình ax ≥ b, ax < b, ax ≤ b.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 86

ax ≥ b

Tập nghiệm

a > 1

0 < a < 1

b ≤ 0

R

R

b > 0

[logab ; +∞)

(-∞,logab]

 

ax < b

Tập nghiệm

a > 1

0 < a < 1

b ≤ 0

Vô nghiệm

Vô nghiệm

b > 0

(-∞,logab)

(logab ; +∞)

ax ≤ b

Tập nghiệm

a > 1

0 < a < 1

b ≤ 0

Vô nghiệm

Vô nghiệm

b > 0

(-∞,logab]

[logab ; +∞)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button