Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 1 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Câu hỏi 1 (trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Quy tắc: Hợp lực của 2 lực F1và F2 song song cùng chiều tác dụng vào 1 vật rắn là 1 lực F song song cùng chiều với 2  lực và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó:  F = F1 + F2.

Giá của hợp lực F chia khoảng cách giữa 2 giá của F1và F2 thành những đoạn thẳng tỉ lệ nghịch với độ lớn của 2 lực ấy:a

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 1 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button