Lớp 11Toán

Câu hỏi 1 trang 55 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Câu hỏi 1 trang 55 Toán 11 Đại số Bài 3

Khai triển biểu thức (a + b)4 thành tổng các đơn thức.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 55 Toán 11 Đại số Bài 3

(a + b)4 = (a + b)3(a + b)

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 )(a + b)

= a4 + 3a3b + 3a2b2 + ab3 + a3b + 3a2b2 + 3ab3 + b4

= a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Nhị thức Niu-tơn

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button