Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 2 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Câu hỏi 2 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Có gì khác nhau giữa điều kiện cân bằng của chất điểm và của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

* Giống nhau: điều kiện cân bằng là 3 lực đều có tính đồng phẳng, đồng quy và hợp lực của chúng phải bằng 0:

* Khác nhau:

    + Ba lực cùng tác dụng lên chất điểm cùng điểm đặt, đồng quy.

    + Đối với vật rắn, 3 lực đồng quy có điểm đặt có thể khác nhau nhưng có giá cắt nhau tại 1 điểm, đó chính là điểm đồng quy.

Vì vậy, cách phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song có tính lập luận chứng tỏ rằng ba lực là đồng quy.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button