Lớp 11Toán

Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Hàm số liên tục

Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2, cần thay số 5 bởi số nào để được một hàm số mới liên tục trên tập số thực R ?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Hướng dẫn

Để hàm số liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hay 

Để hàm số liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hay  ⇔ h (1) = 2.

Cần thay số 5 bởi số 2 để được một hàm số mới liên tục trên tập số thực R

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button