Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 3 trang 122 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Câu hỏi 3 (trang 122 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Có thể thay thế lực F tác dụng lên một vật rắn bằng F’ song song cùng chiều cùng độ lớn với F được không? Nêu một ví dụ cụ thể.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 122 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Không thể thay thế F tác dụng lên 1 vật rắn bằng lực F’ song song cùng chiều cùng độ lớn với F

Ví dụ

Nếu thay lực F bằng lực F’ song song cùng chiều, cùng độ lớn thì lực F’ có điểm đặt khác lực F ban đầu vì vậy nó làm cho vật không cân bằng được như lực F ban đầu do tổng hợp lực: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 3 trang 122 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button