Lớp 11Toán

Câu hỏi 3 trang 49 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Câu hỏi 3 trang 49 Toán 11 Đại số Bài 2

Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Liệt kê tất cả các vectơ khác vectơ – không mà điểm đầu và điểm cuối của chúng thuộc tập điểm đã cho.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 49 Toán 11 Đại số Bài 2

Hướng dẫn

Lấy hai điểm bất kì trong số 4 điểm đã cho, một điểm làm gốc, một điểm làm ngọn sẽ được một véc tơ.

Chú ý: Véc tơ có phân biệt điểm đầu và điểm cuối.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button