Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 4 trang 122 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Câu hỏi 4 (trang 122 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Trọng tâm của một vật là gì? Hãy nêu một cách xác định trọng tâm của vật rắn phẳng, mỏng?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 122 sgk Vật Lý 10 nâng cao

* Trọng tâm của một vật là điểm đặt của trọng lực.

* Cách xác định trọng tâm của vật rắn phẳng, mỏng:

    + Trường hợp vật có dạng hình học xác định thì trọng tâm trùng với tâm hình học của vật.

    + Trường hợp vật có hình dạng bất kì, có thể xác định bằng thực nghiệm như sau:

  • Treo vật cố định bằng sợi dây mảnh
  • Đánh dấu đường thẳng dây AA’ qua vật.
  • Buộc dây vào điểm B khác A, treo vật lên rồi đánh dấu đường thẳng BB’ qua vật.
  • Giao điểm G của 2 đoạn thẳng AA’ và BB’ trên vật chính là trọng tâm của vật.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button