Lớp 11Toán

Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2

Áp dụng các công thức trong Định lí 3, hãy tính đạo hàm của các hàm số

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2

y = 5x3 – 2x5;        y = -x3√x.

Lời giải

Hướng dẫn

Sử dụng các công thức tính đạo hàm hàm y = xn và hàm y = √x

(1) y’ = (5x3 – 2x5 )’ = (5x3 )’ – (2x5 )’

= (5′.x3 + 5(x3 )’ )-(2′.x5 + 2.(x5 )’)

= (0.x3 + 5.3x2 )-(0.x5 + 2.5x4 )

= (0 + 15x2 )-(0 + 10x4 )

= 15x2 – 10x4

(2) y’ = (-x3√x)’

= (-x3 )’.√x + (-x3 ).(√x)’

= -3x2.√x – x3 .1/(2√x)

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button