Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 125 Lịch Sử 12 Bài 17

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Câu hỏi in nghiêng trang 125 Lịch Sử 12 Bài 17

Hãy nêu những kết quả chủ yếu đạt đươc trong những năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 125 Lịch Sử 12 Bài 17

Sau cách mạng tháng 8 một ngày trọng đại được ghi vào lịch sử thì Đảng và nhà nước bắt tay vào công cuộc xây dựng chính quyền cánh mạng. với lệnh tổng tuyển cử trong cả nước, thì nhân dân trong cả nước đã đi bỏ phiếu quốc hội vào ngày 6-2-1946 bầu ra được 333 đại biểu quốc hội. Đây lần đầu tiên trong ịch sử nhân dân được thực hiện quyền công dân. Ngày 2-3-1946 tại kì họp quốc hội đầu tiên đã thông qua những thành tích của chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh đứng đầu và thành lập. Tháng 11 cùng năm bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam được thông qua. Xây dựng các lực lương vũ trang 22-5-1946 với 2 lần đổi tên thì được đổ thành quân dội quốc gia Việt Nam

Trong công cuộc xây dựng chính quyền thì trong xã hội Việt Nma lúc bấy giời vướng phải những khó khăn thách thức như phải giải quyết nạn đói, nạn dốt, tài chính.

Sau cách mạng kinh tế bị tàn phá nhân dân ta phải sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nạn đói hoành hành. Trong tình trạng đó nhà nước ta đã phát động các phong trào như quyên góp hũ gạo tình thương…. Để giải quyết cơ bản nạn đói Hồ Chí Minh đã đề ra giải pháp đó là tăng gia sản xuất với khẩu hiệu tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa. Biện pháp tích cực đó đã làm cho tình trạng đói nghèo được giảm bớt đời sống nhân dân bớt nghèo khổ.

Trong tình trạng đói nghèo còn tàn dư thì trong xã hội xóa nạn mù chữ cũng là nhiệm vụ cấp bách mà nhà nước ta phải thức hiện ngay. Hồ Chí Minh đã đề ra biện pháp đó là thành lập nha bình dân học vụ kêu gọi cả nước tham gia chống giặc dốt, tổ chức nhiều các lớp học rong cả nước với tiêu chí người biết ít dạy người không biết.

Trong khó khăn về tài chính thì chính phủ kêu gọi nhân dân cả nước dóng góp, hưởng ứng vận động xây dựng tuần lễ vàng và quỹ độc lập. Ngày 23 tháng 11 năm 1946 Việt Nam đã phát hành đồng tiền chung trong cả nước thay cho đồng tiền chung Đông Dương do Pháp phát hành. Điều này chứng tỏ nhân dân Việt Nam đã tự là chủ tài chính của mình.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button