Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 135 Lịch Sử 10 Bài 27

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Câu hỏi in nghiêng trang 135 Lịch Sử 10 Bài 27

Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 135 Lịch Sử 10 Bài 27

+ Thời dựng nước, người Việt duy trì một nền nông nghiệp đa dạng với nhiều thành tựu đặc sắc. Họ biết dùng trâu bò và lưỡi cày kim loại, biết đắp đê phòng lụt, cấy lúa theo mùa. Ngoài ra còn biết chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng bông, dệt vải, nung đồ gốm.

+ Biết làm nhà sàn để ở

+ Tổ chức nhiều lễ hội

Câu hỏi in nghiêng trang 135 Lịch Sử 10 Bài 27

Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời gian nào? Vẽ sơ đồ nhà nước đó?

Lời giải

Nhà nước phong kiến Đại Việt ra đời, từng bước được hoàn chỉnh vào thời Lý – Trần

Sơ đồ Nhà nước thời Lý Trần

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button