Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37

– Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

– Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 150 Sinh 11 Bài 37

Lời giải:

– Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái:

Biến thái

Không qua biến thái

Thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

Con non phát triển thành con trưởng thành cần trải qua giai đoạn lột xác

Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.

– Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Biến thái hoàn toàn

Biến thái không hoàn toàn

Âu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành

Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện

Trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trường thành

Trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button