Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 40 Sinh 11 nâng cao Bài 9

Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Câu hỏi in nghiêng trang 40 Sinh 11 nâng cao Bài 9

Hãy phân tích hình 9.1 để thấy rõ mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ CO2 và cho biết điểm bù và điểm bão hòa CO2 là gì?

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 40 Sinh 11 nâng cao Bài 9

Lời giải

– Phân tích hình 9.1 ta thấy rõ là khi bắt đầu  tăng nồng độ CO2 thì sẽ thúc đẩy quang hợp vì nó là nguyên liệu quang hợp nhưng khi tăng đến một mức độ thì cường độ quang hợp không tăng nữa và thậm chí còn giảm. Từ đó ta có 2 khái niệm.

– Điểm bù CO2: nồng độ CO2 để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

– Điểm bão hòa CO2: nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất. Nồng độ CO2 trong không khí (0,03%) là thích hợp với quá trình quang hợp.

Câu hỏi in nghiêng trang 40 Sinh 11 nâng cao Bài 9

Hãy dựa vào hình 9.2 để phân tích mối quan hệ giữa quang hợp với ánh sáng và cho biết điểm bù và điểm bão hòa ánh sáng là gì?

Giải Câu hỏi in nghiêng trang 40 Sinh 11 nâng cao Bài 9 | Sinh 11 nâng cao –

Lời giải

Phân tích hình 9.2 ta thấy rõ là khi bắt đầu  tăng cương độ ánh sáng thì sẽ làm tăng cường độ quang hợp nhưng khi tăng đến một mức độ thì cường độ quang hợp không tăng nữa và thậm chí còn giảm. Từ đó ta có 2 khái niệm:

– Điểm bù ánh sáng: Cường độ ánh sáng tối thiểu để cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau.

– Điểm bão hòa ánh sáng: Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button