Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 48 Sinh 11 Bài 11

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu hỏi in nghiêng trang 48 Sinh 11 Bài 11

Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 48 Sinh 11 Bài 11

Lá là cơ quan thực hiện quang hợp chính ở thực vật. Quá trình quang hợp xảy ra trong màng tilacoit của lục lạp tại lá vì vậy khi tăng diện tích lá làm tăng số lượng các lục lạp dẫn đến tăng cường độ quang hợp → tăng quá trình tổng hợp chất hữu cơ → tăng năng suất cây trồng.

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button