Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 53 Sinh 11 Bài 12

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Câu hỏi in nghiêng trang 53 Sinh 11 Bài 12

Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 53 Sinh 11 Bài 12

Cả hai đều có chung nhiều sản phẩm trung gian và nhiều hệ Enzyme

– Sản phẩm của quá trình quang hợp là chất hữu cơ và Oxy cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp. Sản phẩm của quá trình hô hấp là CO2 và H2O lại cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp

=> Nói cách khác, quang hợp chính là tiền đề của hô hấp và ngược lại

* Phương trình tổng quát:

Quang hợp: 6CO2 +12H2O (tác nhân ánh sáng, diệp lục)-> C6H12O6 +6O2

Hô hấp: C6H12O6 +6O→ 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button