Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 73 Lịch Sử 12 Bài 11

Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Câu hỏi in nghiêng trang 73 Lịch Sử 12 Bài 11

Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 73 Lịch Sử 12 Bài 11

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Đức là nước thua trận, trong bối cảnh đố thế giới cần thiết lập một trật mới và trật tự thế giới hai cực Ianta được thành lập. Đứng đầu mỗi cực là hai phe khác nhau một cực là xã hội chủ nghĩa cực còn lại là tư bản củ nghĩa đã chi phối các nước và tiếp tục rụcj rịch một cuộc chiến tranh đang ấp ử trong Mĩ.

– Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, với Liên Xô đứng đầu và giúp đỡ các nước, với các cuộc thắng lợi cách mạng của các nước Đông Âu chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới. Đặc biệt là cuộc cách mạng trung qốc thành lập ra Công hòa nhân dân Trung hoa đã mở đường hco cách mạng Việt Nam và các nước xã hội khác.

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai một cuộc chiến mới nổ ra các nước Á, Phi, Mĩ latinh. Chế độ phân biệt chủng tộc A pác thai, đã bị lên án và là một cơn song, tuy nhiên đã bị sụp đổ. Tổng thống được bầu cử mới là người da màu điều này chứng tỏ sự thắng lợi lớn. và chế độ A pác thai sụp đổ hoàn toàn.

 – Hệ thống đế quốc chủ nghĩa đã có những biến chuyển quan trọng. Mĩ là một nước lớn mạnh về kinh tế, Mĩ ráo riết với âm mưu bá chủ thế giới, thực hiện các âm mưu như giúp đỡ các nước Tây âu, giúp Nhật và biên Nhật trở thành sân sau cho Mĩ. Áp dụng khoa học- kĩ thuật vào trong sản xuất đã góp pahffn đưa các  nước phát triển không ngừng, với Mĩ là nước đứng đầu kinh tế chính trị lớn nhất thế giới sau là các nước Tây âu Và Nhật Bản.

-Sau chiến tranh thế giới thứ hai quan hệ quốc tế ngày càng mở rông, đặc biệt là quan hệ đối ngoại với nhau, giúp phát triển kinh tế chính trị.

– Sau cuộc rượt đuổi của các nước trong chiến tranh lạnh thì cuộc cách mạng khoa hộc kĩ thuật đã đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế. Và đưa các nước đứng dậy sau những khó khăn mà chiến tranh gây ra. Ngoài ra xu thế toàn cầu hóa đang là cơn sóng lức bấy giờ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế lúc bấy giờ.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button