Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 74 Lịch Sử 12 Bài 11

Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Câu hỏi in nghiêng trang 74 Lịch Sử 12 Bài 11

Trình bày các xu thế phát triển thế giới hiện nay. Qua đó, hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 74 Lịch Sử 12 Bài 11

Trải qua cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trật tự thế giới được thiết lập, tuy nhiên trật tự mới cũng không tồn tại được lâu vì những dã tâm của Mĩ và những thất bại trong kinh tế của Liên Xô. Đã dẫn đến một cuộ chiến tranh mới là chiến tranh lạnh. Trong cuộc chiến tranh lạnh các nước thấy rằng xu thế cần phát triển lúc này là phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển sẽ là động cơ để chính trị lớn mạnh. Cho nên các nước đã điều chỉnh cấc đường lối để phát triển kinh tế của mình.

 Sau chiến tranh lạnh họ nhận thấy rằng mối quan hệ các nước gay gắt, và xu thế hòa hoãn bát đầu. Trong bối cảnh này thì viêc theo đuổi chiều hướng đối thoại thỏa hiệp tạo một môi trường quan hệ quốc tế thuận lợi . Điều đó giupws các nước phát triển vươn lên mạnh mẽ về kinh tế và tạo thời cơ cho họ xác lập cho mình một cực mới trên thế giới.

Tuy nhiên có những xu thế thỏa hiệp để phát triển kinh tế nhưng năm 2001 đã có cuộc khủng bố làm thế giới kinh hoàng ở Mĩ. Diễn ra các cuộc nội chiến,  mâu thuẫn về dân tộc tôn giáo đang gay gắt.

Xu thế toàn cầu hóa diễn ra sau khi các nước nhận thấy cần hợp tác để phát triển điều này vừa là thách thức vừa là thời cơ cho thế giới.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button