Công NghệLớp 7

Cây đỗ có thể luân canh với cây trồng nước nào?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Cây đỗ có thể luân canh với cây trồng nước nào?”  kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Công nghệ 7 hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Cây đỗ có thể luân canh với cây trồng nước nào?

A. Cây sen

B. Cây bèo tây

Bạn đang xem: Cây đỗ có thể luân canh với cây trồng nước nào?

C. Cây lúa

D. Cây khoai lang

Trả lời: 

Đáp án đúng: C. Cây lúa

Giải thích: (Cây đỗ có thể luân canh với cây lúa)

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về Luân canh, xen canh, tăng vụ, hãy cũng THPT Đông Đô tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Kiến thức mở rộng về Luân canh, xen canh, tăng vụ

I. Luân canh, xen canh, tăng vụ

– Là những phương thức canh tác phổ biến trong trồng trọt.

1. Luân canh

– Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích

– Ví dụ:

+ Từ tháng 5-9: cấy lúa mùa.

+ Từ tháng 9-12: trồng ngô.

+ Từ tháng 12-5: Năm sau trồng lúa xuân.

– Các loại hình luân canh:

+ Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau.

+ Luân canh giữ các cây trồng cạn và cây trồng nư­ớc.

+ Cần chú ý mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng nhiều hay ít, khả năng chống sâu bệnh của mỗi loại cây trồng mà xây dựng công thức luân canh hợp lý.

2. Xen canh

– Trên cùng một diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng và ánh sáng

– Em hãy nêu một vài ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết.

3. Tăng vụ

– Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trên một đơn vị diện tích.

– Ví dụ:

+ Tr­ước đây chỉ cấy 1 vụ lúa, nh­ưng do giải quyết đ­ược n­ước t­ưới, có giống ngắn ngày nên đã trồng đ­ợc 1 vụ lúa, 1 vụ màu hoặc  2 vụ lũa và 1 vụ màu.

+ Nh­ư vậy ta đã tăng số vụ gieo trồng từ 1 vụ lên 2 vụ, 3 vụ trong năm.

II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ

– Luân canh làm cho đất tăng: độ phì nhiêu, điều hoà chất dinh d­ưỡng và giảm sâu bệnh.

– Xen canh sử dụng hợp lý đất đai, ánh sáng và giảm sâu bệnh.

– Tăng vụ: góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch

III. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Luân canh là

A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích

B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất

C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích

D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ

Đáp án: A

Giải thích: (Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích – SGK trang 50)

Câu 2: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?

A. Cây hoa hồng

B. Cây đậu tương

C. Cây bàng

D. Cây hoa đồng tiền

Đáp án: B

Giải thích: (Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây đậu tương – SGK trang 50)

Câu 3: Có mấy hình thức luân canh?

A. 1                          B. 2                          C. 3                              D. 4

Đáp án: B

Giải thích: (Có 2 hình thức luân canh: Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau và luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước – SGK trang 50)

Câu 4: Cây đỗ có thể luân canh với cây trồng nước nào?

A. Cây sen                       B. Cây bèo tây                        C. Cây lúa                     D. Cây khoai lang

Đáp án: C

Giải thích: (Cây đỗ có thể luân canh với cây lúa – SGK trang 50)

Câu 5: Năm thứ 1 trồng ngô hoặc đỗ nên từ tháng mấy?

A. từ tháng 12 đến 5

B. từ tháng 1 đến 5

C. từ tháng 5 đến 8

D. từ tháng 8 đến 12

Đáp án: B

Giải thích: (Năm thứ 1 trồng ngô hoặc đỗ nên từ tháng 1 đến 5 – SGK trang 50)

Câu 6: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ?

A. Tăng độ phì nhiêu

B. Điều hòa dinh dưỡng đất

C. Giảm sâu bệnh

D. Tăng sản phẩm thu hoạch

Đáp án: D

Giải thích: (Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ là tăng sản phẩm thu hoạch – SGK trang 51)

Câu 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp luân canh như thế nào?

A. Mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng

B. Khả năng chống sâu bệnh của cây trồng

C. Cả A và B

D. A hoặc B

Đáp án: C

Giải thích: (Các yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp luân canh là:

+ Mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng

+ Khả năng chống sâu bệnh của cây trồng – SGK trang 50)

Câu 8: Biện pháp xen canh được sử dụng để tận dụng các yếu tố nào?

A. Diện tích

B. Chất dinh dưỡng

C. Ánh sáng

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Giải thích: (Biện pháp xen canh được sử dụng để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng… – SGK trang 50)

Câu 9: Ở năm thứ 2, thời gian trồng khoai lang là như thế nào?

A. từ tháng 12 đến 5

B. từ tháng 1 đến 5

C. từ tháng 5 đến 8

D. từ tháng 8 đến 12

Đáp án: A

Giải thích: (Ở năm thứ 2, thời gian trồng khoai lang là từ tháng 12 đến 5 – SGK trang 50)

Câu 10: Tăng vụ là như thế nào?

A. Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất

B. Tăng sản phẩm thu hoạch

C. Tăng từ một vụ lên hai, ba vụ trong năm

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: (Tăng vụ là:

+ Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất. Tăng từ một vụ lên hai, ba vụ trong năm.

+ Tăng sản phẩm thu hoạch.

Bài: Luân canh, xen canh, tăng vụ trên đây với các nội dung kiến thức cần nắm vững về các khái niệm, tác dụng của phương pháp luân canh, xen canh và tăng vụ…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Công Nghệ lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button