Công NghệLớp 9

Công nghệ 9 Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

– Cổ áo không bâu là các kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo theo những dạng biến đổi từ cổ tròn cơ bản. Vòng cổ được may bằng phương pháp viền gấp mép hoặc viền bọc. Vải may nẹp cổ được cắt dựa theo vòng cổ thân áo.

– Cổ áo có bâu: gồm có phần cắt ở thân áo và phần bâu (lá cổ) may ráp vào cổ áo.

– Có nhiều kiểu cổ áo không bâu được vẽ từ kiểu cổ tròn cơ bản nhờ điều chỉnh các chi tiết như:

Bạn đang xem: Công nghệ 9 Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

+ Cổ tròn rộng.

+ Cổ vuông.

+ Cổ chữ U.

I – CÁCH VẼ VÀ CẮT

A – CỔ TRÒN CƠ BẢN

Hình 1. Áo cổ tròn cơ bản

1. Cách vẽ (áo chui đầu)

a. Thân trước

– Áo chui đầu: Tính từ nếp vải gấp đôi.

– Áo cài khuy: Tính từ đường giao gấp khuy.

– Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.

– Sâu cổ: AA2 = 1/5Vc + 0,5cm.

– Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2. Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.

– Nối A3I, trên IA3 lấy II1 = 1/3A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 2) 

 Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 3) 

Hình 2. Các vẽ thân trước cổ tròn cơ bản

b. Thân sau

– Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.

– Sâu cổ: AA2 = 1/10Vc – 1(cm).

– Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2.

– Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.

– Nối A3I, trên A3I lấy II1 = 1/2A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 4)

Hình 3. Các vẽ thân sau cổ tròn cơ bản

2. Cách cắt vòng cổ

– Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

+ Viền bọc: cắt theo nét vẽ.

+ Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5 ÷ 0,7cm.

Chú ý: Đối với áo cài khuy, phải gấp nẹp trước khi cắt vòng cổ.

3. Cách cắt vải viền cổ

– Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.

– Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

B – CỔ TRÒN RỘNG

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 5)

Hình 4. Áo cổ tròn rộng

1. Cách vẽ

a. Thân trước

– Rộng cổ = Rộng cổ cơ bản + 2cm (A1E = 2cm).

– Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 3cm (A2D = 3cm).

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 6)

Hình 5. Cách vẽ thân trước cổ tròn rộng

b. Thân sau

– Rộng cổ = Rộng cổ + 2cm (A1E = 2cm).

– Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 2cm (A2D = 2cm).

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 7)

Hình 6. Cách vẽ thân sau cổ tròn rộng

2. Cách cắt vòng cổ

– Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

+ Viền bọc: cắt theo nét vẽ.

+ Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5cm.

3. Cách cắt vải viền cổ

Cách cắt vòng cổ tùy theo kiểu viền cổ:

+ Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.

+ Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

C – CỔ VUÔNG

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 8)

Hình 7. Áo cổ vuông

1. Cách vẽ

a. Thân trước

– Rộng cổ = Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).

– Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).

– Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.

– Lấy E1E2 = 2cm; nối EE2.

– Vẽ cổ vuông góc các điểm E, E2, D.

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 9)

Hình 8. Cách vẽ thân trước cổ vuông

b. Thân sau

– Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh các chi tiết:

+ A1E = 3cm; A2D = 4cm.

+ E1E2 = 2cm.

– Vẽ cổ vuông qua các điểm A, E2, D.

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 10)

Hình 9. Cách vẽ thân sau cổ vuông

2. Cách cắt

– Cắt chừa đầu đường may 0,5cm.

– Vải viền:

+ Áp dụng kiểu viền gấp nép.

+ Cắt vải viền dựa theo vòng cổ thân áo có bề rộng khoảng 3-3,5cm.

D – CỔ CHỮ U

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 11)

Hình 10. Áo cổ chữ U

1. Cách vẽ

a. Thân trước

– Rộng cổ = Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).

– Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).

– Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.

– Lấy E1E2 = 2cm; nối EE2.

– Vẽ cong ở góc EE2D.

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 12)

Hình 11. Cách vẽ thân trước cổ chữ U

b. Thân sau

– Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh các chi tiết:

+ A1E = 3cm; A2D = 4cm.

+ E1E2 = 2cm.

– Vẽ cổ cong qua các điểm A, E2, D.

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 13)

Hình 12. Cách vẽ thân sau cổ chữ U

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

+ Viền bọc: cắt theo nét vẽ.

+ Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5 ÷ 0,7cm.

3. Cách cắt vải viền cổ

+ Viền gấp mép: cắt vải viền dựa theo vòng cổ thân áo có bề rộng khoảng 3-3,5cm.

+ Viền bọc: cắt dải vải chéo sợi có bề rộng 3cm.

II – CÁCH MAY CỔ TRÒN CƠ BẢN

– Nối sườn vai, là rẽ đường sườn vai, đánh dấu giữa vòng cổ thân áo; nối nẹp viền ở sườn vai, là rẽ, đánh dấu giữa nẹp cổ; gấp nẹp áo sang mặt phải.

– Đặt mặt phải của nẹp viền úp vào mặt phải thân áo. May đường thứ nhất theo đường vòng cổ, cách mép 0,5cm.

– Lộn đầu nẹp và lộn nẹp viền sang mặt trái; gấp mép vòng ngoài nẹp, may mí cách mép gấp 0,2cm.

Công nghệ 9 Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu – (ảnh 14)

Hình 13. Cách may cổ tròn

Ghi chú: Có thể may nẹp viền gấp ra mặt phải thân áo để kết hợp trang trí.

Lời kết

– Sau khi học xong Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu, các em cần ghi nhớ các nội dung:

– Cổ áo không bâu là các kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo theo những dạng biến đổi từ cổ tròn cơ bản; vì vậy cần nắm vững công thức tính, cách vẽ cổ tròn cơ bản và các chi tiết biến đổi về rộng cổ, sâu cổ và cách vẽ các dạng khác.

– Có thể may nẹp cổ kết hợp với trang trí theo ý thích.

Tham khảo thêm Công nghệ 9 Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 9, Công Nghệ 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button