Lớp 8Sinh Học

Đặc điểm nhận biết vật sống là gì? Vật sống có đặc điểm gì?

Câu hỏi: Đặc điểm nhận biết vật sống là gì?

Trả lời:

Vật sống có những đặc điểm sau: Vật sống lấy các chất cần thiết và loại bỏ chất thải khỏi cơ thể. Vật sống có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản, cảm ứng và chết.

Bạn đang xem: Đặc điểm nhận biết vật sống là gì? Vật sống có đặc điểm gì?

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về vật sống nhé. 

1. Sinh vật sống là gì?

Sinh vật sống là những sinh vật có các dấu hiệu của sự sống và được tạo thành từ các tế bào. Bên cạnh đó, chúng có thể là đơn bào hoặc đa bào. Ở sinh vật đa bào, các tế bào sắp xếp với nhau để tạo thành các mô. Các mô khác nhau kết hợp với nhau tạo thành các cơ quan và các cơ quan cùng nhau tạo thành các hệ cơ quan. Cuối cùng, các hệ thống này cùng nhau tạo thành một sinh vật. Trong cơ thể sống, các loài khác nhau biểu hiện các mức độ khác nhau của các tính trạng sống. Một số là sinh vật sống đơn giản trong khi những sinh vật khác sở hữu hệ thống sống phức tạp và tiên tiến.

Do đó, các sinh vật sống được tổ chức và thể hiện các phản ứng đồng hóa và dị hóa. Hơn nữa, chúng hô hấp và giải phóng năng lượng khi hô hấp. Ngoài ra, các sinh vật sống phụ thuộc vào thức ăn, nước uống và không khí. Chúng thực hiện sự tăng trưởng có quy định theo thời gian và sinh sản. Hơn nữa, các sinh vật duy trì môi trường bên trong của chúng ở mức không đổi bất kể những thay đổi của môi trường bên ngoài.

[CHUẨN NHẤT] Đặc điểm nhận biết vật sống là gì?

2. Vật không sống là gì?

Vật không phải là vật thể hoặc vật phẩm không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Do đó, chúng không có tổ chức. Nói cách khác, các sinh vật không sống không phải là sinh vật sống. Do đó, chúng không thực hiện bất kỳ chức năng nào mà các sinh vật sống thực hiện. Chúng không phát triển, không phụ thuộc vào nước, thức ăn và không khí và không thực hiện cân bằng nội môi hoặc các phản ứng trao đổi chất.

Hơn nữa, vật không sống có nguồn gốc từ vật liệu không sống. Do đó, chúng không tự sinh sản. Mặc dù các sinh vật sống là đối tượng của quá trình tiến hóa, nhưng các sinh vật không sống không trải qua hiện tượng như vậy. Hơn nữa, những vật không sống không có tuổi thọ. Một khi lỗi thời, chúng có thể được tái chế hoặc tái sử dụng.

3. Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh

Những sinh vật sống

Vật không sống

Ý nghĩa

Sinh vật sống là những sinh vật đang sống và bao gồm các hạt nhỏ, tức là tế bào. Vật không phải là vật thể sống đề cập đến những đồ vật hoặc vật phẩm không có dấu hiệu của sự sống.

Cơ quan

Có tổ chức cao Không có tổ chức như vậy

Ý thức

Họ cảm nhận mọi thứ và phản ứng với kích thích bên ngoài. Vật không sống không cảm nhận được sự vật.

Cân bằng nội môi

Duy trì môi trường bên trong ổn định để tế bào hoạt động. Không duy trì môi trường nội bộ ổn định.

Sự trao đổi chất

Phản ứng như đồng hóa và dị hóa xảy ra. Không có thay đổi trao đổi chất nào xảy ra ở các sinh vật không sống.

sự phát triển

Tất cả các sinh vật đều trải qua một quá trình tăng trưởng có quy định. Những vật không sống không phát triển.

Sự phát triển

Các sinh vật đều trải qua quá trình tiến hóa. Các sinh vật không sống không trải qua quá trình tiến hóa.

Sự sống còn

Phụ thuộc vào thức ăn, nước uống và không khí để tồn tại. Không phụ thuộc vào bất cứ điều gì để tồn tại.

Tuổi thọ

Có một tuổi thọ nhất định, sau đó họ chết. Không có thứ gọi là tuổi thọ.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Sinh Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button