Lớp 8Toán

Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác

Câu hỏi: Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác

Trả lời:

Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác là:

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác

Một đa giác gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng là hình tứ giác.

Bạn đọc hãy cùng với THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về tứ giác qua bài viết dưới đây nhé!

1. Định nghĩa hình tứ giác là gì?

– Tứ giác là một đa giác hình gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng.

– Tứ giác khả năng là tứ giác đơn (không có cặp cạnh đối nào cắt nhau) hoặc là tứ giác kép (có hai cặp cạnh đối cắt nhau). Tứ giác đơn khả năng lồi hoặc lõm.

2. Tính chất hình tứ giác

– Tính chất hình chéo:

Trong một tứ giác lồi, hai đường chéo cắt nhau tại một điểm thuộc miền trong của tứ giác. Và ngược lại, nếu một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại một điểm thuộc miền trong của nó thì tứ giác ấy là tứ giác lồi.

– Tính chất góc của hình tứ giác:

+ Tổng các góc của tứ giác bằng 360o

Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác (ảnh 2)

3. Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác

Một đa giác gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng là hình tứ giác.

4. Các dạng tứ giác thường gặp

– Các hình tứ giác lớp 8 thường gặp gồm:

+ Tứ giác đơn: là những tứ giác không có cạnh nào cắt nhau.

+ Tứ giác lồi: là tứ giác mà tất cả các góc miền trong nó đều nhỏ hơn 180°. Đồng thời hai đường chéo đều nằm phía bên trong của tứ giác. Hay hiểu cách khác thì tứ giác lồi sẽ luôn nằm gọn trong một nửa mặt phẳng có chứa bất kỳ cạnh nào.

+ Tứ giác lõm: là tứ giác chứa một góc trong có số đo lớn hơn 180°. Đồng thời, một trong hai đường chéo của hình đó nằm bên ngoài tứ giác.

+ Tứ giác không đều: là tứ giác không có bất cứ cặp cạnh nào song song với nhau. Đây chính là đại diện của tứ giác lồi nói chung chứ không phải là một loại tứ giác đặc biệt.

– Dù có 4 loại hình tứ giác khác nhau nhưng khi học và làm các bài tập Toán 8 tứ giác thì chúng ta sẽ hiểu đó chính là tức giác lồi

6. Những loại hình tứ giác đặc biệt và cách nhận biết

– Hình thang: Tứ giác có ít nhất 1 cặp cạnh đối song song là hình thang.

– Hình thang cân:

+ Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

+ Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

– Hình bình hành:

+ Tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

+ Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

– Hình chữ nhật:

+ Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

– Hình thoi:

+ Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

– Hình vuông:

+ Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác (ảnh 3)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button