Hóa HọcLớp 12

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương 7 (đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 – Chương 7

Đề Số 1

Câu 1: Cấu hình electron của ion Cr3+ là

A. [Ar]3d5.                B. [Ar]3d4.                C. [Ar]3d3.               D. [Ar]3d2.  

Câu 2: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương 7 (đề 1)

A. +2, +4, +6.                    B. +2, +3, +6.           C. +1, +2, +4, +6.    D. +3, +4, +6.       

Câu 3: Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

A. dung dịch H2SO4 loãng đun nóng             B. dung dịch NaOH đặc, đun nóng

C. dung dịch HNO3 đặc, đun nóng                 D. dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không đúng?                                 

Câu 5: Kim loại nào thụ động với HNO3, H­2SO4 đặc nguội:

A.Al, Zn, Ni                B. Al, Fe, Cr             C. Fe, Zn, Ni            D. Au, Fe, Zn

Câu 6: Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl loãng, nóng thu được 448 ml khí (đktc). Lượng crom có trong hỗn hợp là

A. 0,065 gam                 B. 0,520 gam            C. 0,560 gam            D. 1,015 gam

Câu 7: Đốt cháy bột crom trong oxi dư thu được 38 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là

A. 26 gam                  B. 13 gam                 C. 10,4 gam              D. 20,8 gam

Câu 8: Hợp chất có màu lục được dùng tạo màu cho đồ sứ và đồ thủy tinh là

A. Cr(OH)3               B.  Cr2O3                  C.  CrO                    D.  CrO3

Câu 9: Muốn điều chế được 78 g crom bằng phương pháp nhiệt nhôm thì khối lượng nhôm cần dùng là

A. 40,5 g                       B. 41,5 g.                  C. 41 g.                    D. 45,1 g.

Câu 10: Chất tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh là

A. CrO3                     B.  Cr(OH)2              C. Cr2O3                                D. Cr(OH)3

Đáp án và thang điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

B

A

B

B

A

B

A

C

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 12 học kì 2

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button