Lớp 8Sinh Học

Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào?

Câu hỏi: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào?

A. tính chất của chất

B. thể của chất

Bạn đang xem: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào?

C. mùi vị của chất

D. số chất tạo nên

Trả lời: 

Đáp án đúng: D. số chất tạo nên.

Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào số chất tạo nên.

Giải thích:

Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp cần dựa vào số chất tạo nên, cụ thể:

– Chất tinh khiết là chất không có lẫn chất khác (1 chất)

– Hỗn hợp gồm từ 2 chất trở lên.

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về chất tinh khiết và chất hỗn hợp nhé!

Chất tinh khiết 

1. Chất tinh khiết là gì?

+ Chất tinh khiết hoặc chất hóa học là vật liệu có thành phần không đổi (đồng nhất) và chúng có các đặc tính nhất quán trong toàn bộ mẫu. 

+ Chúng tham gia phản ứng hóa học để tạo thành các sản phẩm có thể đoán trước được. 

+ Trong hóa học, một chất tinh khiết bao gồm một loại nguyên tử, phân tử hoặc hợp chất. 

+ Còn trong các ngành khác, khái niệm được mở rộng cho các hỗn hợp đồng nhất.

2. Một số tính chất của chất tinh khiết

   Chất tinh khiết có thành phần hóa học đồng nhất. Ở quy mô nano, điều này chỉ áp dụng cho một chất được tạo thành từ một loại nguyên tử, phân tử hoặc hợp chất.

   Chúng là bất kỳ hỗn hợp đồng nhất nào, vật chất xuất hiện đồng nhất về hình dáng và thành phần, bất kể kích thước mẫu nhỏ đến đâu.

   Một số ví dụ: Bao gồm sắt, thép, nước, không khí cũng là một hỗn hợp đồng nhất thường được coi là một chất tinh khiết.

Chất hỗn hợp

    Trong hóa học, hỗn hợp là hệ vật chất tạo bởi hai hay nhiều chất khác nhau, trộn vào nhau nhưng không kết hợp một cách hóa học. Nói cách khác, hỗn hợp gồm hai chất trộn lẫn vào nhau theo kiểu vật lý, nghĩa là không có phản ứng nào xảy ra giữa các chất đó, mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ được những tính chất của mình. Hỗn hợp đó có thể gồm các đơn chất, ví dụ hỗn hợp bột đồng – nhôm; có thể gồm các hợp chất, ví dụ hỗn hợp đường – muối.

  Hỗn hợp được phân thành 2 loại: hỗn hợp đồng thể và hỗn hợp dị thể.

+ Hỗn hợp đồng thể có thành phần hoàn toàn đồng nhất trong toàn bộ, ví dụ nước muối là hỗn hợp của muối tan trong nước, không khí là hỗn hợp đồng thể chứa các khí nitơ, oxi, v.v…

+ Hỗn hợp dị thể không có thành phần đồng nhất trong vật thể, ví dụ: đất, đá, gỗ chẳng hạn.

   Khi hỗn hợp gồm cả chất rắn, chất lỏng thì mỗi phần rắn hoặc lỏng được gọi là pha. Khi hai chất lỏng không trộn lẫn nhau, ví dụ: hỗn hợp dầu hỏa và nước thì ta có pha hữu cơ, pha nước.

Sự khác biệt giữa chất tinh khiết và hỗn hợp

Thành phần

Chất tinh khiết: Các chất tinh khiết chỉ được làm từ một vấn đề; do đó thành phần là như nhau trong suốt.

Hỗn hợp: Hỗn hợp được tạo thành từ một số chất không liên kết hóa học.

Tính chất

Chất tinh khiết:Tính chất hóa học và vật lý là không đổi.

Hỗn hợp:Tính chất hóa học và vật lý có thể khác nhau. Các thuộc tính riêng lẻ của các thành phần được giữ lại.

Phân loại

Nguyên chất vật chất: Các chất tinh khiết có thể được phân loại thành khí, lỏng và rắn.

Hỗn hợp: Hỗn hợp được phân loại là đồng nhất và không đồng nhất.

Một số phương pháp tách chất dựa vào tính chất vật lý

   Dựa vào tính chất vật lý, hiện nay ta có thể tách chất một cách dễ dàng. Sau đây là một số phương pháp bạn có thể tham khảo: 

+ Phương pháp lọc (Dùng phễu lọc): Để tách rời các chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp. 

+ Phương pháp chưng cất: Để giúp tách các chất lỏng hòa tan với nhau ra khỏi hỗn hợp (nhiệt độ sôi của các chất lỏng khác nhau). 

+ Phương pháp chiết (Dùng phễu chiết): Để tách các chất lỏng không hòa tan với nhau ra khỏi hỗn hợp (như dầu ăn với nước). 

+ Phương pháp cô cạn: Để tách các chất rắn tan được ra khỏi hỗn hợp (như muối trong hỗn hợp nước muối). 

     Ngoài ra, hiện nay cũng có thể tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hóa học. Ví dụ, khí cacbonic tác dụng với nước vôi trong làm nước vôi trong bị đục, còn khí oxi thì không, nhờ vậy ta có thể tách riêng khí oxi ra khỏi hỗn hợp khí oxi và khí cacbonic. 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Sinh Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button