Địa LýLớp 7

Địa lý 7 Bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Trong bài học này THPT Đông Đô sẽ cùng các bạn Tổng hợp kiến thức và trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh trong sách giáo khoa Địa lí 7. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng nhau trả lời thêm các câu hỏi củng cố bài học và thực hành với các bài tập trắc nghiệm thường xuất hiện trong đề kiểm tra.

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Bạn đang xem: Địa lý 7 Bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Mục tiêu bài học

– HS Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới lạnh.

– Biết một số vấn đề lớn phải giải quyết ở đới lạnh.

– HS Hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động kinh tế của con người và sự suy giảm các loài động vật ở đới lạnh.

– Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ các loài ĐV có nguy cơ tuyệt chủng.

– Quan sát tranh ảnh, nhận xét về một số cảnh quan, hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh (kinh tế cổ truyền, kinh tế hiện đại).

– Phân tích mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế của con người với nguồn tài nguyên sinh vật ở môi trường đới lạnh.

Tổng hợp lý thuyết Địa 7 Bài 22 ngắn gọn

1. Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở phương Bắc

– Đới lạnh có ít người sinh sống nhất trên Trái Đất.

– Hoạt động kinh tế cổ truyền là chăn nuôi tuần lộc, đánh bắt cá và săn bắt thú có lông quý để lấy mỡ, thịt và da. Họ di chuyển trên các xe trượt do chó kéo.

– Việc săn bắt quá mức khiến một số loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

2. Việc nghiên cứu và khai thác môi trường

– Tài nguyên phong phú gồm hải sản, thú có lông và khoáng sản như: khai thác khoáng sản (uranium, kim cương, đồng và dầu mỏ…)

– Ngày nay với kỹ thuật hiện đại con người đang nghiên cứu và khai thác đới lạnh .

– Hai vấn đề lớn cần giải quyết là thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật quý.

Hướng dẫn Địa lý 7 Bài 22 ngắn nhất

Câu hỏi Địa Lí 7 Bài 22 trang 71

Quan sát hình 22.1, cho biết:

– Có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc?

– Địa bàn cư trú cua các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi và địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt:

Trả lời:

– Có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc: La-pông, người Chúc, I-a-kut, Xa-mô-y-et, I-nuc,…

– Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi và địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt:

+ Người Chúc, I-a-kút, sống ở ven biển phía bắc của châu Á, sống bằng nghề chăn nuôi.

+ Người Xa-mô-y-ét, La-pông sống ở ven biển phía bắc của châu Âu, sống bằng nghề chăn nuôi.

+ Người I-núc sống ở ven biển phía bắc của Bắc Mĩ và một số đảo, sống bằng nghề săn bắt.

Soạn bài 1 trang 73 Địa Lí 7

Kể tên hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc phương Bắc.

Trả lời:

Các hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc phương Bắc: chăn nuôi tuần lộc, đánh bắt cá, săn thú có lông quý để lấy mỡ, thịt và da.

Soạn bài 2 trang 73 Địa Lí 7

Đới lạnh có nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác?

Trả lời:

– Đới lạnh có nguồn tài nguyên chính: hải sản, thú lông quý, khoáng sản (đồng, kim cương, kẽm vàng, dầu mỏ,…)

– Cho đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác do điều kiện khai thác rất khó khăn.

Soạn bài 3 trang 73 Địa Lí 7

Cho những cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống, hãy lập sơ đồ theo mẫu thể hiện mối quan hệ giữa môi trường và con người ở đới lạnh.

Trả lời:

Địa lý 7 Bài 22 ngắn nhất: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh -

Câu hỏi củng cố kiến thức Địa 7 Bài 22 hay nhất

Câu 1. Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác?

Trả lời:
– Những nguồn tài nguyên chính ở đới lạnh: Hải sản, thú có lông quý, khoáng sản (đồng, uranium, kim cương, kẽm, vàng, dầu mỏ…).
– Đến nay, nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác vì điều kiện khai thác rất khó khăn:
+ Về tự nhiên: Khí hậu quá lạnh, đất đóng băng quanh năm, mùa đông kéo dài,…
+ Về xã hội: Thiếu nhân công, thiếu phương tiện vận chuyển và kĩ thuật hiện đại,…

Câu 2. Kể tên các dân tộc ở đới lạnh phương Bắc sống bằng nghề chăn nuôi, các dân tộc sông bằng nghề săn bắt.

Trả lời:
– Các dân tộc ở đới lạnh sống bằng nghề chăn nuôi: Người La-pông ở Bắc Âu và người Chúc, người I-a-kut, người Xa-mô-y-et ở Bắc Á.
– Các dân tộc ở đới lạnh sống bằng nghề săn bắt: Người I-nuc ở Bắc Mĩ và ở đảo Grơn-len.

Câu 3. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới lạnh phương Bắc.

Trả lời:

Hoạt động kinh tế cổ truyên: Chăn nuôi luần lộc, đánh bắt cá, săn thú có lông quý để lấy mỡ, thịt và da.
Hoạt động kinh tế hiện đại: Khai thác tài nguyên thiên nhiên, chăn nuôi thú có lông quý.

Trắc nghiệm Địa 7 Bài 22 tuyển chọn

Câu 1: Tài nguyên chính của đới lạnh là

A. Đồng, uranium, kim cương, kẽm, vàng, dầu mỏ…

B. Than đá, dầu mỏ, bôxít, apatit, cao lanh, mangan.

C. Kim cương, dầu mỏ, đá quý, đất hiếm, cát, sét.

D. Than đá, kim cương, đồng, titan, đá vôi, thiếc.

Tài nguyên chính của đới lạnh là đồng, uranium, kim cương, kẽm, vàng, dầu mỏ,…

Đáp án: A.

Câu 2: Đâu không phải nguyên nhân cản trở việc khai thác tài nguyên đới lạnh là

A. Khí hậu quá lạnh, mặt đất đóng băng quanh năm.

B. Có đêm mùa đông kéo dài nhiều tháng trong năm.

C. Có nhiều người sinh sống nhưng trình độ thấp.

D. Phương tiện vận chuyển khó khăn.

Nguyên nhân cản trở việc khai thác tài nguyên đới lạnh là có khí hậu quá lạnh, mặt đất đóng băng quanh năm, có đêm mùa đông kéo dài nhiều tháng trong năm, thiếu lao động, phương tiện vận chuyển khó khan, cần có kĩ thuật khai thác hiện đại và bão tuyết thường xuyên xảy ra.

Đáp án: C.

Câu 3: Các nguồn tài nguyên ở đới lạnh

A. Hải sản, thú có lông quý, khoáng sản.

B. Hải sản, các loài bò sát, côn trùng.

C. Thú có lông quý, các loài thủy sản.

D. Băng tuyết, các loài chim.

Các nguồn tài nguyên ở đới lạnh là: Hải sản, thú có lông quý, khoáng sản.

Đáp án: A.

Câu 4: Các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc

A. Chúc, I-a-cút, Xa-mô-y-ét, La-pông, I-núc.

B. Madagascar, Botswana‎, Bénin‎, I-núc.

C. Madagascar, Botswana, Chúc, I-a-cút.

D. Chúc, I-a-cút, Botswana‎, Bénin.

Các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc là người Chúc, I-a-cút, Xa-mô-y-ét, La-pông, I-núc.

Đáp án: A.

Câu 5: Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở đới lạnh phương Bắc là

A. Chăn nuôi tuần lộc, cừu và dê.

B. Đánh bắt cá và nuôi tuần lộc.

C. Săn thú có lông và chăn nuôi cừu, đánh bắt cá.

D. Trồng các cây ăn quả ôn đới.

Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở đới lạnh phương Bắc là chăn nuôi tuần lộc, đánh bắt cá và săn thú có lông quý để lấy mỡ, thịt, da.

Đáp án: B.

Câu 6: Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt ở

A. Bắc Âu và Bắc Mĩ.

B. Bắc Mĩ và đảo Grơn-len.

C. Bắc Á và Bắc Âu.

D. Bắc Âu và đảo Grơn-len.

Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bàng nghề săn bắt ở Bắc Mĩ và đảo Grơn-len.

Đáp án: B.

Câu 7: Để thích nghi với khí hậu lạnh giá, các loài động vật ở đới lạnh thường có đặc điểm

A. Có lớp mỡ, lớp lông dày

B. Bộ lông thấm nước

C. Di cư hoặc ngủ đông, sống riêng lẻ

D. Ngủ đông, ít có lông, da trơn

Để thích nghi với khí hậu lạnh giá, các loài động vật ở đới lạnh thường có đặc điểm là cơ thể có lớp mỡ, lớp lông dày, bộ lông không thấm nước hoặc có một số loài lại di cư, ngủ đông, sống thành đàn đông

Đáp án: A.

Câu 8: Vấn đề lớn cần giải quyết ở đới lạnh là

A. Thiếu nhân lực, nguy cơ tuyệt chủng động vật quý

B. Nguy cơ tuyệt chủng động vật quý và nguồn tài nguyên giàu có

C. Ô nhiễm môi trường, nguy cơ tuyệt chủng động vật quý

D. Thiếu nhân lực, môi trường bị ô nhiễm

Vấn đề lớn cần giải quyết ở đới lạnh là thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng động vật quý.

Đáp án: A.

Câu 9: Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đới lạnh

A. Các xe trượt tuyết do chó kéo.

B. Các xe trượt tuyết do tuần lộc kéo.

C. Đi máy bay và xe trượt tuyết.

D. Các xe trượt tuyết như mô tô.

Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đới lạnh là các xe trượt tuyết do chó kéo.

Đáp án: A.

Câu 10: Hai vấn đề bức xúc nhất của đới lạnh là

A. Khí hậu – Tài nguyên.

B. Tài nguyên – Nhân lực.

C. Nhân lực – Khoa học.

D. Khoa học – Môi trường.

Hai vấn đề bức xúc nhất của đới lạnh là thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng động vật quý.

Đáp án: B.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh trong SGK Địa lí 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Địa 7 trong Sách bài tậpVở bài tập tại đây nhé:

  • Giải SGK Địa 7: Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
  • Giải VBT Địa 7: Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Địa Lý lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button