Lớp 8Toán

Điểm đối xứng là gì?

Câu hỏi: Điểm đối xứng là gì?

Trả lời:

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó. 

Bạn đang xem: Điểm đối xứng là gì?

[CHUẨN NHẤT] Điểm đối xứng là gì?

Mời bạn đọc cùng với THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về điểm đối trục qua bài viết dưới đây.

1. Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng

– Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó. 

Ví dụ: Cho điểm B đối xứng với điểm A qua đường thẳng d thì d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

– Qui ước: Nếu điểm B nằm trên đường thẳng dd thì điểm đối xứng với B qua đường thẳng d cũng là điểm B. 

2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng

– Định nghĩa: Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua đường thẳng d và ngược lại.

Hình đối xứng qua một đường thẳng d của:

– Một đường thẳng là một đường thẳng.

– Một đoạn thẳng là một đoạn thẳng.

– Một góc là một góc bằng nó.

– Một tam giác là một tam giác bằng nó.

– Một đường tròn là một đường tròn có bán kính bằng bán kính đường tròn đã cho.

[CHUẨN NHẤT] Điểm đối xứng là gì? (ảnh 2)

3. Hình có trục đối xứng 

– Định nghĩa: Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H.

Ta nói rằng hình H có trục đối xứng. 

– Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó. 

[CHUẨN NHẤT] Điểm đối xứng là gì? (ảnh 3)

Trên hình vẽ, đường thẳng d là trục đối xứng của hình thang cân ABCD.

4. Bài tập

Bài 1: 

a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (h.60). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D).

Chứng minh rằng AD + DB < AE + EB.

b) Bạn Tú đang ở vị trí A, cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h.60). Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường nào?

[CHUẨN NHẤT] Điểm đối xứng là gì? (ảnh 4)

Lời giải:

[CHUẨN NHẤT] Điểm đối xứng là gì? (ảnh 5)

a) Vì A và C đối xứng qua d

=> d là trung trực của AC => AD = CD

Nên AD + DB = CD + DB = CB (1)

Và AE = CE (d là trung trực của AC)

Nên AE + EB = CE + EB (2)

Mà CB < CE + EB (3)

Nên từ (1), (2), (3) suy ra AD + DB < AE + EB

b) Theo câu a) con đường ngắn nhất mà bạn Tú phải đi là con đường ADB

Bài 2: Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Lời giải:

[CHUẨN NHẤT] Điểm đối xứng là gì? (ảnh 6)

– ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm trục đối xứng.

Bài 3: Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển nguy hiểm: Đường hẹp hai bên (a)

b) Biển nguy hiểm: Đường giao thông với đường sắt có rào chắn (b)

c) Biển nguy hiểm: Đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (c)

d) Biển nguy hiểm khác (d)

[CHUẨN NHẤT] Điểm đối xứng là gì? (ảnh 7)

Lời giải:

– Các biển báo ở hình a, b, d có trục đối xứng.

– Biển báo c không có trục đối xứng.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button