Địa LýLớp 7

Giải Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lý 7

Bài 21. Môi trường đới lạnh

Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lý 7

Dựa vào 2 lược đồ trên, em hãy:

Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lý 7

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh: Đới lạnh nằm ở………………..khoảng từ…………………đến……………. Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường ……………………………………

Lời giải:

Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh: Đới lạnh nằm ở trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường đẳng nhiệt +10oC

Xem toàn bộ Giải Tập bản đồ Địa lý 7: Bài 21. Môi trường đới lạnh

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Địa Lý lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button