Lớp 8Toán

Giải Bài 11.2 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 11.2 trang 12 sbt Toán 8 tập 1 

Tìm n(n ∈ N) để mỗi phép chia sau đây là phép chia hết

a) (x5− 2x3− x) : 7xn

Bạn đang xem: Giải Bài 11.2 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

b) (5x5y5− 2x3 y3 − x2 y2) : 2xn yn.

Lời giải:

Hướng dẫn

+) Đa thức A chia hết cho đơn thức B nếu các hạng tử của đa thức A đều chi hết cho đơn thức B.

+) Sử dụng nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của BB đều là biến của A với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong A. 

a) (x5− 2x3− x) chia hết cho 7xn nên n ≤ 1

Vì n ∈ N ⇒ n = 0 hoặc n = 1

Vậy n = 0 hoặc n = 1 thì (x5 − 2x3 − x) ⋮ 7xn

b) 5x5y5− 2x3 y3 − x2 y2 chia hết cho 2xn yn nên n ≤ 2

Vì n ∈ N ⇒ n = 0; n = 1; n = 2

Vậy với n ∈ {0; 1; 2} thì (5x5 y5 − 2x3 y3 − x2 y2) : 2xn yn.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button