Lớp 8Toán

Giải Bài 12.3 trang 13 SBT Toán 8 tập 1

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bài 12.3 trang 13 sbt Toán 8 tập 1

Cho hai đa thức A=2x4 − 10x3 + 3x2 − 3x + 2;

B = 2x2 + 1.

Bạn đang xem: Giải Bài 12.3 trang 13 SBT Toán 8 tập 1

Tìm đa thức dư R trong phép chia A cho B rồi viết A= B. Q + R

Lời giải:

Hướng dẫn

Thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

A = (2x2 + 1)( x2 − 5x + 1) + 2x + 1

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button