Lớp 8Toán

Giải Bài 12 trang 27 SBT Toán 8 tập 1

Bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 12 trang 27 sbt Toán 8 tập 1

Tìm x, biết:

a. a2x + x = 2a4– 2 với a là hằng số

Bạn đang xem: Giải Bài 12 trang 27 SBT Toán 8 tập 1

b. a2x + 3ax + 9 = a2với a là hằng số, a ≠ 0 và a ≠ 3

Lời giải:

Hướng dẫn

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm như sau:

  + Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

  + Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau.

a.

a2x + x = 2a4– 2 ⇔ x(a2+ 1) = 2(a4 – 1)

b.

a2x + 3ax + 9 = a2⇔ ax(a + 3) = a2– 9

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Rút gọn phân thức -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 3. Rút gọn phân thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button