Địa LýLớp 8

Giải Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lý 8

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước Châu Á

Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lý 8

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

 

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lý 8

Giá trị nông nghiệp

Giá trị dịch vụ

NHẬT BẢN

……………………………..

……………………………..

TRUNG QUỐC

……………………………..

……………………………..

LÀO

……………………………..

……………………………..

Lời giải:

 

Giá trị nông nghiệp

Giá trị dịch vụ

NHẬT BẢN

Giá trị nông nghiệp thấp nhất trong 3 nước, chiếm 1,5% GDP.

Giá trị dịch vụ cao nhất trong 3 nước, chiếm 66,4% GDP.

TRUNG QUỐC

Giá trị nông nghiệp là 15%, chiếm vị trí trung bình trong 3 nước.

Giá trị dịch vụ cũng chiếm vị trí trung bình.

LÀO

Giá trị nông nghiệp cao nhất trong 3 nước, chiếm 53% GDP.

Giá trị dịch vụ thấp nhất trong 3 nước chiếm 24,3% GDP.

Xem toàn bộ Giải Tập bản đồ Địa lý 8: Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước Châu Á

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Địa Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button