Lớp 10Toán

Bài 4 trang 114 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 4 (trang 114 SGK Đại Số 10)

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Chiều cao của 35 cây bạch đàn (đơn vị : m)

Bạn đang xem: Bài 4 trang 114 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với lớp sau:

[6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0; 8,5); [8,5; 9,0); [9,0; 9,5)

b) Dựa vào kết quả câu a, hãy nêu nhật xét về chiều cao của 35 cây bạch đàn nói trên.

Lời giải

a)Bảng phân phối tần số và ghép lớp:

Lớp

Tần số

Tần suất

[6,5; 7,0)

2

5,7%

[7,0; 7,5)

4

11,5%

[7,5; 8,0)

9

25,7%

[8,0; 8,5)

11

31,4%

[8,5; 9,0)

6

17,1%

[9,0; 9,5]

3

8,6%

Cộng

35

100%

b)Nhận xét:

– Cây bạch đàn có chiều cao từ 7,0cm đến gần 8,5cm chiếm tỉ lệ chủ yếu.

– Các cây bạch đàn cao từ 6,5cm đến gần 7,0cm hoặc cao từ 9,0cm đến 9,5cm chiếm tỉ lệ rất ít.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button