Lớp 12Vật Lý

Giải Bài 2 trang 157 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Bài 2 trang 157 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch này?

A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 157 sgk Vật Lý 12 nâng cao

B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hau lần điện trở R của mạch.

C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Lời giải:

Chọn C

Theo bài ra, ta có: φ = φu – φi = π/4;

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button