Địa LýLớp 8

Giải Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lý 8

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lý 8

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lý 8

Lời giải:

STT

Tên nước

Diện tích (km2)

STT

Tên nước

Dân số (triệu người)

1

In-đô-nê-xi-a

1919

1

In-đô-nê-xi-a

217

2

Mi-an-ma

677

2

Phi-lip-pin

80

3

Thái Lan

513

3

Việt Nam

78,7

4

Việt Nam

331,212

4

Thái Lan

62,6

5

Ma-lai-xi-a

330

5

Mi-an-ma

49

6

Phi-lip-pin

300

6

Ma-lai-xi-a

24,4

7

Lào

236,8

7

Cam-pu-chia

12,3

8

Cam-pu-chia

181

8

Lào

5,5

9

Đông Ti-mo

14,6

9

Xin-ga-po

4,2

10

Bru-nây

5,8

10

Đông Ti-mo

0,8

11

Xin-ga-po

0,7

11

Bru-nây

0,4

Xem toàn bộ Giải Tập bản đồ Địa lý 8: Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Địa Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button