Địa LýLớp 8

Giải Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lý 8

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lý 8

Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lý 8

– Dòng biển mùa đông chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông. Vì sao lại có dòng biển chảy theo hướng đó?

– Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa hạ. Vì sao dòng biển mùa hạ có hướng như vậy?

Lời giải:

– Dòng biển mùa đông chảy theo hướng đông bắc – tây nam, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa đông gió thổi theo hướng đông bắc – tây nam nên dòng biển cũng có hướng đó.

– Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng tây nam – đông bắc, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa hạ gió thổi theo hướng tây nam – đông bắc nên dòng biển cũng có hướng đó.

Xem toàn bộ Giải Tập bản đồ Địa lý 8: Bài 24. Vùng biển Việt Nam

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Địa Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button