Lớp 8Toán

Giải Bài 21 trang 8 SBT Toán 8 tập 1

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 21 trang 8 sbt Toán 8 tập 1

Tính nhanh:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

Bạn đang xem: Giải Bài 21 trang 8 SBT Toán 8 tập 1

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

Lời giải:

Hướng dẫn

Dùng phương pháp đặt nhân tử chung: AB + AC = A(B + C)

a.

85.12,7 + 5.3.12,7

      = 12,7.(85 + 5.3)

      = 12,7.100 = 1270

b.

52.143 – 52.39 – 8.26

      = 52.143 – 52.39 – 52.4

      = 52.(143 – 39 – 4)

      = 52.100 = 5200

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button