Lớp 8Toán

Giải Bài 23 trang 29 SBT Toán 8 tập 1

Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 23 trang 29 sbt Toán 8 tập 1

Con tàu du lịch “Sông Hồng” đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghĩ lại Việt Trì 2 giờ rồi quay về Hà Nội. Độ dài khúc sông từ Hà Nội đến Việt Trì là 70 km. Vận tốc dòng nước là 5km/h. Vận tốc thực của con tàu (tức là vận tốc trong nước yên lặng) là x km/h.

a. Hãy biểu diễn qua x:

Bạn đang xem: Giải Bài 23 trang 29 SBT Toán 8 tập 1

– Thời gian ngược từ Hà Nội đến Việt Trì.

– Thời gian xuôi từ Việt Trì về Hà Nội.

– Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi về tới Hà Nội.

b. Tính thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi con tàu về tới Hà Nội, biết rằng vận tốc lúc ngược dòng của con tàu là 20 km/h.

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng:

Thời gian = Quãng đường chia cho vận tốc

Vận tốc xuôi dòng = Vận tốc thực + vận tốc dòng nước

Vận tốc ngược dòng = Vận tốc thưc – vận tốc dòng nước

a. Vận tốc tàu đi từ Hà Nội lên Việt Trì ngược dòng là x – 5 (km/h)

Khi đó thời gian tàu đi từ Hà Nội đến Việt Trì là 70 / (x – 5) (h)

Vận tốc tàu từ Việt Trì về Hà Nội lúc xuôi dòng là: x + 5 (km/h)

Thời gian đi từ Việt Trì về Hà Nội là:

b. Vận tốc lúc ngược dòng: x – 5 = 20 ⇒ x = 25 (km/h)

Vận tốc lúc xuôi dòng là 25 + 5 = 30 (km/h)

Thay vào (1), ta được

Giải SBT Toán 8: Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button