Lớp 8Toán

Giải Bài 24 trang 8 SBT Toán 8 tập 1

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 24 trang 8 sbt Toán 8 tập 1

Tìm x biết:

a. x + 5x2= 0

Bạn đang xem: Giải Bài 24 trang 8 SBT Toán 8 tập 1

b. x + 1 = (x + 1)2

c. x3+ x = 0

Lời giải:

Hướng dẫn

Phân tích đa thức bằng phương pháp đặt nhân tử chung, rồi đưa về dạng:

 A.B = 0 ⇔ A = 0 hoặc B = 0.

a.

Ta có: x + 5x2 = 0 ⇔ x(1 + 5x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc 1 + 5x = 0

1 + 5x = 0 ⇒ x = – 1/5 . Vậy x = 0 hoặc x = – 1/5

b.

Ta có: x + 1 = (x + 1)2

⇔ (x + 1)2 – (x + 1) = 0

⇔ (x + 1)[(x + 1) – 1] = 0

⇔ (x + 1).x = 0

⇔ x = 0 hoặc x + 1 = 0

x + 1 = 0 ⇒ x = -1.

Vậy x = 0 hoặc x = -1.

c.

Ta có: x3 + x = 0 ⇒ x(x2 + 1) = 0

Vì x2 ≥ 0 nên x2 + 1 ≥ 1 với mọi x

Vậy x = 0

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button