Lớp 8Toán

Giải Bài 29 trang 9 SBT Toán 8 tập 1

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 29 trang 9 sbt Toán 8 tập 1

Tính nhanh:

a. 252– 152

Bạn đang xem: Giải Bài 29 trang 9 SBT Toán 8 tập 1

b. 872+ 732– 272 – 132

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng hằng đẳng thức: 

A2 B2 = (A B)(A + B) 

a.

252– 152= (25 + 15)(25 – 15) = 40.10 = 400

b.

872+ 732– 272 – 132 = (872 – 132) + (732 – 272)

      = (87 + 13)(87 – 13) + (73 + 27)(73 – 27)

      = 100.74 + 100.46 = 100(74 + 46) = 100.120 = 12000

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button