Địa LýLớp 8

Giải Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lý 8

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước Châu Á

Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lý 8

Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mực thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập…………

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lý 8

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập…………

Lời giải:

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập cao.

– Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập thấp.

Xem toàn bộ Giải Tập bản đồ Địa lý 8: Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước Châu Á

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Địa Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button