Lớp 8Toán

Giải Bài 32 trang 10 SBT Toán 8 tập 1 

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài 32 trang 10 sbt Toán 8 tập 1 

Phân tích thành nhân tử:

a. 5x – 5y + ax – ay

Bạn đang xem: Giải Bài 32 trang 10 SBT Toán 8 tập 1 

b. a3– a2x – ay + xy

c. xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

Lời giải:

Hướng dẫn

Nhóm các hạng tử một cách thích hợp để làm xuất hiện nhân tử chung

a.

5x – 5y + ax – ay = (5x – 5y) + (ax – ay)

= 5(x – y) + a(x – y) = (x – y)(5 + a)

b.

a3– a2x – ay + xy = (a3– a2x) – (ay – xy)

= a2(a – x) – y(a – x) = (a – x)(a2 – y)

c.

xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

= x2y + xy2 + yz(y + z) + x2z + xz2 + xyz + xyz

= (x2y + x2z) + yz(y + z) + (xy2 + xyz) + (xz2 + xyz)

= x2(y + z) + yz(y + z) + xy(y+ z) + xz(y + z)

= (y + z)( x2 + yz + xy + xz) = (y + z)[(x2 + xy) + (xz + yz)]

= (y + z)[x(x + y) + z(x + y)] = (y + z)(x+ y)(x + z)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button