Lớp 8Toán

Giải Bài 34 trang 10 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 34 trang 10 sbt Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. x4+ 2x3+ x2

Bạn đang xem: Giải Bài 34 trang 10 SBT Toán 8 tập 1

b. x3– x + 3x2y + 3xy2+ y3 – y

c. 5x2– 10xy + 5y2– 20z2

Lời giải:

Hướng dẫn

Đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức

(A + B)2 =A2 + 2AB + B2

a.

x4+ 2x3+ x2 = x2(x2 + 2x + 1) = x2(x + 1)2

b.

x3– x + 3x2y + 3xy2+ y3 – y

= (x3 + 3x2y + 3xy2 + y3) – (x + y) = (x + y)3 – (x + y)

= (x + y)[(x + y)2 – 1] = (x + y)(x + y + 1)(x + y – 1)

c.

5x2– 10xy + 5y2– 20z2 = 5(x2 – 2xy + y2 – 4z2)

= 5[(x2 – 2xy + y2) – 4z2] = 5[(x – y)2 – (2z)2]

= 5(x – y + 2z)(x – y – 2z)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button