Lớp 8Toán

Giải Bài 37 trang 10 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 37 trang 10 sbt Toán 8 tập 1

Tìm x, biết:

a. 5x(x – 1) = x – 1

Bạn đang xem: Giải Bài 37 trang 10 SBT Toán 8 tập 1

b. 2(x + 5) – x2– 5x = 0

Lời giải:

Hướng dẫn

Phân tích đa thức bằng phương pháp đặt nhân tử chung, rồi đưa về dạng:

a. 5x(x – 1) = x – 1

       ⇔ 5x(x – 1) – (x – 1) = 0

       ⇔ (5x – 1)(x – 1) = 0

      ⇔ 5x – 1 = 0 hoặc x – 1 = 0

  • x – 1 = 0 ⇔ x = 1
  • 5x – 1 = 0 ⇔ x = 1/5

Vậy x = 1 hoặc x = 1/5.

b.

Giải SBT Toán 8: Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button