Lớp 8Toán

Giải Bài 39 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 39 trang 11 sbt Toán 8 tập 1 

Làm tính chia:

a. x2yz : xyz

Bạn đang xem: Giải Bài 39 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 

b. x3y4: x3y

Lời giải:

Hướng dẫn

Muốn chia đơn thức A  cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

+) Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+) Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của từng biến đó trong B.

+) Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

a.

x2yz : xyz = (x2: x)(y : y)(z : z) = x

b.

x3y4: x3y = (x3: x3)(y4 : y) = y3

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button