Lớp 8Toán

Giải Bài 4.2 trang 28 SBT Toán 8 tập 1

Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 4.2 trang 28 sbt Toán 8 tập 1

Cho hai phân thức   và  Giải SBT Toán 8: Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức -  . Hãy xác định a và b biết rằng khi quy đồng mẫu thức chúng trở thành những phân thức có mẫu thức chung là x3 + 4x2 + x – 6. Viết tường minh hai phân thức đã cho và hai phân thức thu được sau khi quy đồng với mẫu thức chung là x3 + 4x2 + x – 6

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 4.2 trang 28 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

 Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung

– Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

– Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Ta có mẫu thức chung phải chia hết cho từng mẫu thức riêng.

Giải SBT Toán 8: Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức -

Vì phép chia này là phép chia hết nên số dư phải bằng 0, tức là:

3 – a(4 – a) = 0 và 2 – 2a = 0 ⇒ a = 1.

Vậy phân thức thứ nhất là Giải SBT Toán 8: Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức -

Vì phép chia này là phép chia hết nên số dư phải bằng 0, tức là:

Giải SBT Toán 8: Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức -

6 – b = 0 và -6 + b = 0 ⇒ b = 6.

Vậy phân thức thứ hai là Giải SBT Toán 8: Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức -

* Quy đồng:

Giải SBT Toán 8: Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức -

 Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button