Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 4 trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 33: Nhôm

Bài 4 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao):

Có 4 kim loại là: Ca, Na, Fe và Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao

Lời giải:

* Hòa tan 4 kim loại vào nước thì Na, Ca tan ra

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Sục từ từ khí CO2 vào hai dung dịch thu được, dung dịch kết tủa là Ca(OH)2: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

* Hai kim loại không tan cho tác dụng với dung dịch kiềm, nhôm bị tan ra

2NaOH + 2Al + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button