Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 4 trang 53 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số Cacbohidrat tiêu biểu

Bài 4 (trang 53 sgk Hóa 12 nâng cao):

Phần lớn glucozo do cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozơ. Biết rằng một cây bạch đàn 5 tuôi có khối lượng gỗ trung bình là 100kg chứa 50% xenlulozo.

a, Tính xem 1 ha rừng bạch đàn 5 tuổi mật độ 1 cây/20m2 đã hấp thụ bao nhiêu m3 CO2 và giải phóng ra bao nhiêu m3 O2 để tạo xenlulozo.

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 53 sgk Hóa 12 nâng cao

b, Nếu dùng toàn bộ gỗ từ 1 ha bạch đàn nói trên để sản xuất giấy (giả sử chứa 95% xenlulozo và 5% phụ gia) thì sẽ thu được bao nhiêu tấn giấy, biết rằng hiệu suất chung của quá trình là 80% tinh theo lượng xenlulozo ban đầu.

Lời giải:

1 ha = 10000 m2.

Tổng khối lượng xenlulozo tổng hợp được là:

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2

Giải bài 4 trang 53 sgk Hóa 12 nâng cao –

b. khối lượng giấy sản xuất từ 1 ha bạch đàn trên là

Giải bài 4 trang 53 sgk Hóa 12 nâng cao –

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button