Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 4 trang 58 SGK Hóa 12

Bài 12. Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Bài 4 (trang 58 SGK Hóa 12)

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3

Bạn đang xem: Giải Bài 4 trang 58 SGK Hóa 12

b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

Lời giải:

a) Trích mẫu thử, đánh số thứ tự.

Sử dụng quỳ tím, cho lần lượt vào các mẫu thử, mẫu thử làm quỳ tím chuyển xanh là CH3NH2 và CH3COONa., mẫu thử không có hiện tượng gì là NH2-CH2-COOH.

Đưa đũa thủy tinh nhúng HCl vào hai mẫu thử làm quỳ hóa xanh, mẫu có khói trắng bay lên là CH3NH2, còn lại là CH3COONa.

CH3NH2 + H20→  CH3NH3+ + OH

CH3COO + H2O→   CH3COOH + OH

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

b) Trích mẫu thử, đánh số thứ tự.

  C6H5NH2 CH3-CH(NH2)-COOH CH2OH-CHOH-CH2OH CH3-CHO
Cu(OH), nhiệt độ thường Dung dịch có màu xanh lam
Cu(OH), nhiệt độ cao x Kết tủa đỏ gạch
Dung dịch brom Kết tủa trắng x x

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 12. Cấu tạo và tính chất của amin, amino axít và protein

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button